бг | en
Начало » Аз създавам музика

Аз създавам музика

Как да стана член?

За да станете член на Профон, трябва да попълните и представите следните документи:
 
За продуценти/лицензианти
 

1. Заявление за членство

2. Договор за членство – продуцент/лицензиант   

- За Физическо лице 

- За Юридическо лице 

3. Доказателства за наличие на продуцентски права върху звукозапис /албум/музикален видоеклип

4. Музикален каталог

За артисти-изпълнители:

1. Заявление за членство

2. Договор за членство – артист-изпълнител

3. Музикален каталог

При получаване на вашата молба за членство, тя ще бъде разгледена от Управителния съвет, който разглежда заявленията на свои заседания 3 пъти годишно, както следва: през януаримай и септември. Когато молбата е официално одобрена, Профон изготвя индивидуален договор за членство. 
 
Ако едновременно сте и продуцент, и изпълнител, трябва да изберете в качеството си на какво искате да станете член на Профон, след което можете да регистрирате сродни права и в двете категории. Причина за това е, че едно и също физическо лице не може да е член два пъти. Желанието за две отделни членства (като продуцент и като изпълнител) изисква заплащане на два членски вноса. Така притежавате два гласа по време на всяко Общо събрание, което е възможно единствено ако едното членство е направено посредством отделно юридическо лице.
 
След изготвяне на цялостната необходима документация, трябва да се свържете с Деяна Каранешева, административен директор на Профон на deyana.karanesheva@prophon.org или 02/981 45 41.
 

Предимства от членството в Профон:

  • Годишно изплащане на възнагражденията на членовете за използването на тяхната музика на територията на България. Профон е сдружение с нестопанска цел и не генерира печалба от събраните суми, като единствено удържа малък процент от сумата (административна такса), за да може да изпълнява дейността си. 
  • Профон има широка международна мрежа от партньори, както и двустранни споразумения за реципрочно представителство със сродни организации в 18 страни от цял свят. Това позволява на организацията да събира възнаграждения за своите членове при използване на техните записи на територията на тези страни.
  • Профон разпределя събраните възнаграждения по възможно най-модерния и справедлив начин, максимално близък към реалното използване - на принципа per track/per second. Това е възможно благодарение на информационната система, имплементирана през 2013 г., която доближава организацията до добрите практики на водещите сдружения за колективно управление на права в света.
  • Достъп до приложението myProphon, в което посредством личния си профил всеки член ще може да актуализира репертоара си, да получава информация от кого и по какъв начин е използвана неговата музика, да следи плащанията си и др.
  • Отзивчив екип, който е на разположение да отговаря на въпросите ви всеки ден по и-мейл, телефон, чрез формата за контакти на уебсайта или във Facebook страницата на Профон.
  • Получавате информационен бюлетин с последните новини от сферата на сродните права в България и по света, както и новости около дейността на Профон. 

Ами ако вече съм член на Профон? 

Ако вече сте наш член, влезте с личния си профил в myPROPHON, за да обновите своя репертоар или да проследите как е използвана вашата музика.