бг | en

Екип

Управителен съвет

  • Квота „Продуцентски интерес“

Категория продуценти по обем:

Юнивърсъл Мюзик Румъния СРЛ с представител Станислав Захариев

Вирджиния Рекърдс ЕООД - с представител Станислава Армутлиева 

Орфей мюзик ЕООД - с представител Кирил Величков

Категория продуценти по избор:

Гега Ню ООД - с представител Юлияна Маринова

  • Квота „Изпълнителски интерес“

Емил Димитров - син

Ем Ай Продакшънс ЕООД - с представител Мария Илиева

ЕТ Продуцентска компания - Звуков реактор - Константин Марков

Васил Гюров 

  • Квота „Балансиран интерес“

Росен Стоев (DJ Rossko)

Контролен съвет

 
Данаил Милев
Мега Музика ЕООД - с представител Дора Блек-Хемплер

Мюзик Клиник Рекърдс ЕООД - с представител Антони Рикев  

 

Кратка информация от заседанията на Управителния съвет можете да намерите тук.

 

Екип

 

София Щерева, Изпълнителен директор

sophia.shtereva@prophon.org

Деяна Каранешева, Административен директор

deyana.karanesheva@prophon.org

Десислава Преображенска, Юридически съветник 

desislava.preobrajenska@prophon.org

Александра Иванова, Младши юрисконсулт 

aleksandra.ivanova@prophon.org

Надя Георгиева, Счетоводител

nadia.georgieva@prophon.org

Златин Янев, Отдел Медии

zlatin.yanev@prophon.org

Жива Бецинска, Отдел Медии 

jiva.betsinska@prophon.org

Надежда Попова, Отдел Връзки с обществеността

pr@prophon.org

Боян Пиперов, Отдел Публично изпълнение

boyan.piperov@prophon.org

Васил Филипов, Отдел Разпределение

vasil.filipov@prophon.org

Бранимир Събев, Отдел Разпределение

branimir.sabev@prophon.org