бг | en

Препредаване

Операторите, осъществяващи препредаване на радио и телевизионно съдържание чрез кабел, сателит, IPTV  и др., е необходимо да сключат договор за вторично използване на съдържание (звукозаписи и музикални видеозаписи) с дружествата за колективно управление на права - Профон - за сродните права и Музикаутор - за авторските права. Предаването или първичното използване се осъществява от телевизионната или радио организация. 

Как да получите договор за препредаване?
 
Необходимо е да изпратите имейл със следната информация до zlatin.yanev@prophon.org:
  • Юридическо лице
  • Адрес по регистрация на фирмата
  • ЕИК
  • МОЛ
  • Контакти за кореспонденция: лице за контакт, имейл, адрес, телефон
  • Попълнена Декларация, в която са описани броят абонати и броят препредавани програми
За повече информация и допълнителни въпроси, можете да се свържете с нас и на тел. 02/981 45 41.