бг | en
Начало » За Профон

За Профон

Какво е Профон?

Профон е дружество за колективно управление на сродни права в музиката. Дружеството е създадено с нестопанска цел, като защитава и управлява правата на музикалните продуценти и артисти-изпълнители. Профон е част от клуба на Световните организации за колективно управление на права в Международната федерация на звукозаписната индустрия (IFPI) и в Съвета на дружествата за колективно управление на изпълнителски права (SCAPR) и има директни договори за взаимно представителство със сродни организации от цял свят.

ПРОФОН е съучредител и член на КОПИ-БГ – сдружение с нестопанска цел, създадено на основание чл. 1 и сл. от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, което е регистрирано като организация за колективно управление на права по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) във връзка с чл. 26 ал. 8 от ЗАПСП.

Съгласно Закона за авторското право и сродните му права, Профон сключва договори за следните основни видове използване на музика:

  • Публично изпълнение: излъчване на музика в обекти като хотел, ресторант, бар, заведение, магазин, търговски център, такси и др.
  • Медии: радио и телевизионно излъчване, излъчване на музика в интернет (уебкастинг)
  • Препредаване: чрез кабел, сателит и др. 
Организацията управлява най-големия музикален каталог у нас, като представлява 90% от българския и световен музикален репертоар, включително и звукозаписите на трите мейджър музикални компании в световен мащаб (Universal Music Group, Sony Music Entertainment и Warner Music Group), наред с над 30 000 независими чуждестранни лейбъли, както и репертоара на над 300 от най-изявените български и световни изпълнители, групи, музикални компании и продуцентски къщи.
 
Какво прави Профон?
 
Профон има няколко основни дейности:
  • Сключване на договори за използването на музика в електронните медии, интернет, при публично изпълнение, при препредаване (чрез кабел, сателит и др.);
  • Събиране на възнагражденията;
  • Разпределение на възнагражденията между правоносителите;
  • Изплащане на дължимите суми към правоносителите.

Определянето на сумата, която всеки един изпълнител или продуцент трябва да получи, става на база на отчетите, които ползвателите на музика изпращат и Правилата за разпределение. Колкото повече е използвана дадена песен (в радио и телевизионния ефир у нас), толкова по-голямо възнаграждение ще получат носителите на правата ѝ. При разпределението на възнагражденията за публично изпълнение между продуцентите се взема предвид и техният пазарен дял.

Мисия

Нашата мисия е да защитаваме и увеличаваме стойността на правата на музикалните продуценти и изпълнители, да се грижим за максимална възвръщаемост на творческите им усилия и да спазваме високи технологични стандарти за точност, прозрачност и ефективност.