бг | en
Начало Новини ПРОФОН не е спирал да води преговори с медиите

ПРОФОН не е спирал да води преговори с медиите

Публикувано на: 30.11.2010 00:00

В отговор на тиражираното в медийното пространство съобщение на Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО, Дружеството за колективно управление правата на продуцентите на звукозаписи и музикални видеозаписи и на артистите - изпълнители – ПРОФОН, което управлява огромен международен и български каталог вече 10 години и се ползва с международна подкрепа и легитимация, изразява следната позиция:

ПРОФОН не е спирал и продължава да води преговори с медиите – ползватели на музикалния каталог, представляван от ПРОФОН. Именно отделните медии -  непосредствени носители на радио- или телевизионни лицензии, по закон са легитимираните страни в преговорния процес за отстъпване право на ползване на защитения репертоар на сдружението в техните програми. Отношението на ПРОФОН към ползвателите от медийния сектор, излъчващи музикални звукозаписи и видеозаписи, винаги е било и продължава да бъде партньорско и изпълнено с уважение;

Твърденията на АБРО относно хода, съдържанието на обменената информация и перспективите  за развитие на преговорния процес не се покриват с действителността и не отразяват обективно опитите на ПРОФОН за представяне на конструктивна преговорна позиция. Нападките срещу ПРОФОН са неоснователни и преднамерени;

Икономическата криза не е запазен периметър за медийния сектор. Тя в още по-голяма степен засяга творческите индустрии и в частност българската музикална индустрия и българските изпълнители, чиито доходи зависят и от нормалното функциониране на системата за колективно управление на права, и са функция на коректното поведение на ползвателите, вкл. от медийния сектор;

ПРОФОН не би желал да поставя под един знаменател всички членове на АБРО, сред които има изрядни партньори, които отстояват европейските принципи на зачитане правата върху интелектуална собственост и уважават закона. Същевременно, няма как да пренебрегнем фактите: налице са натрупани във времето неизплатени задължения по сключени договори от страна на отделни членове на АБРО в размер на 379 817.57 лева към момента, както и категорично заявен отказ за подновяване на вече изтекли договори, без това да е свързано с преустановяване излъчването на репертоара на ПРОФОН, което от своя страна представлява нарушение на Закона за авторското право и сродните му права;

Относно твърденията на АБРО за невъзможност за водене на “реален преговорен процес”, ПРОФОН отново отбелязва своята готовност да прояви разбиране към тежката икономическа ситуация и да уважи своите коректни ползватели, като за целта свиква извънредно общо събрание на 20 април 2010 г., насочено към актуализация на тарифите и правилата за тяхното прилагане. АБРО бе своевременно уведомена писмено за тези намерения на ПРОФОН, които избирателно АБРО игнорира;

Относно обявената широка медийна кампания на АБРО за промени в Закона за авторското право и сродните му права, считаме че това усилие е позакъсняло. В Министерство на културата вече е стартирана процедура за изготвяне на Закон за изменение и допълнение на ЗАПСП, който ще включва и промени в чл.40, регламентиращ колективното управление на права – инициатива на отговорните държавните институции, ползваща се с пълната подкрепа на ПРОФОН.

Надяваме се загрижеността на АБРО за българската култура да се изразява в повече от сега излъчваните нищожни проценти българска музика в ефир и в повече разбиране и коректност към тези, които я създават. За сведение, програмните листи на търговските медии – членове на АБРО не включват и 5% българска музика. Няма друга такава държава в региона и Европа, в която медиите толкова брутално да дискриминират националната музика в ефир! Няма по-тревожна статистика за възможностите за представяне и развитие на националния музикален талант! Всеки наш опит да поставим пред АБРО отговорно този проблем и заедно да търсим решения, бе игнориран и блокиран. Затова, трогателните призиви за подкрепа и за “спиране на ограбването и на целенасоченото унищожаване на  българската култура” звучат фалшиво и лицемерно. “Ограбването” се изразява в неплащане на законово дължими задължения към сдруженията за колективно управление на права, които имат важна роля за възпроизводството на музикалната индустрия и оттам – на българските музикални таланти. “Целеносоченото унищожаване на българската култура” е когато не й даваш обществена платформа и не уважаваш правата на тези, които я създават!

Очакваме като сериозна браншова организация, каквато претенция има, АБРО да поощрява чрез своите инструменти за саморегулация здравословната конкурентна среда и тези свои членове, които спазват законодателството и съблюдават европейските практики за лицензирано използване на защитено музикално съдържание в своите програми.