бг | en
Начало » GDPR

Лични данни

 Информация за нас:

Дружество за колективно управление в частна полза правата на продуцентите на звукозаписи и музикални видеозаписи и на артистите изпълнители - ПРОФОН, ЕИК 121758316, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1463, ул. Цар Асен 77А, Тел: 02 981 45 41 ; е-mail: office@prophon.org /по-надолу за краткост ПРОФОН/.

Информация за нашето Длъжностно лице по защита на данните:

Имена:      Васил Стоянов Василев
E-mail:        gdpr@prophon.org
Телефон:  02 981 45 41